სახლი / MINE / ჯგუფ Dota 2 Georgia-ს წესები

ჯგუფ Dota 2 Georgia-ს წესები

ჯგუფში მონაწილეობის წესები

● ჯგუფი წარმოადგენს ონლაინ თამაშის Dota 2-ის პორტალს
● 1.1 – სასტიკად აკრძალულია ფლუდი
● 1.2 – დაუშვებელია სხვა ჯგუფისა და გვერდის პიარი, რომელიც არ ეკუთვნის კონკრეტულ ჯგუფს ან პორტალს
● 2.1 – აკრძალულია თრეიდების დადება. თრეიდები აქ https://www.facebook.com/groups/Dota2GeorgiaTrade/
● 2.2 – აკრძალულია სეტების მარიაჟობა.
● 2.3 – აკრძალულია გინება , განსაკუთრებულ შემთხვევებში დაფარეთ უცენზურო სიტყვების ნაწილი ##&&*** სხვადასხვა სიმბოლოებით
● 2.4 – აკრძალულია აქქაუნტის გაყიდვა/გაცვლა/ჩუქება . დაშვებულია ამ ჯგუფში https://www.facebook.com/groups/Dota2GeorgiaTrade/
● 3.1 – აკრძალულია მოგებული ნივთების დადება, რადგან თხოვნებით იწყება, რაც არ შეიძლება, ან მომყიდე იწერება ( დავხედოთ მეხუთე პუნკტს)
● წესების არცოდნა არ ათავისუფლებს ჯგუფის წევრს პასუხისმგებლობისგან.
● ადმინისტრაციას აქვს უფლება მიზეზის ახსნის გარეშე ბანი დაადოს ნებისმიერ წევრს (თუმცა ვალებულია დაბლოკილი წევრის სურვილის შემთხვევაში აუხსნას ბლოკის მიზეზი)

● თუ არ ეთანხმებით ჯგუფში მონაწილეობის წესებს გთხოვთ დატოვოთ ჯგუფი.

პატივისცემით ადმინისტრაცია

Comments

comments

About Vakhoo

What we think, we become.